Jegyzökönyv  - Protokolle

Download
Északbalatoni ebmentő közhasznúsági jele
Adobe Acrobat Dokument 185.4 KB
Download
Ein- Ausgaben Kimutatás 2016 év.pdf
Adobe Acrobat Dokument 67.8 KB
Download
Jegyzökönyv 2016. 03
Protokol-Jegyzőkönyv 2016_HU.pdf
Adobe Acrobat Dokument 63.2 KB
Download
Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2016-es esztendőről
OBHGEPI_PK_142_1462190520989.pdf
Adobe Acrobat Dokument 132.5 KB
Download
Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről
Északbalatoni ebmentő közhasznúsági jele
Adobe Acrobat Dokument 440.7 KB
Download
Jegyzökönyv 2015. 05
Jegyzökönyv.pdf
Adobe Acrobat Dokument 98.1 KB

Eszakbalatoni Ebmentö Egyesület Ällatmenhely

Järäsi Hivatal Eszakbalatoni Ebmentö Egyesület (sz6khelye: 8248 Veszpr6mf qsz, Fö u. 27.,
köpviselöje: Wagner lnga, toväbbiakban: Körelmezö) ällatmenhely lötesit6söre a 8230
Balatonfüred 087 helyrajzi szämü telephelyen (toväbbiakban: telephely) enged6lyt ad, egyidejüleg
k6relmezöt az aläbbi adatokka I nyi lvä nta rtäsba veszi :
1./ A szolgältatö neve: Eszakbalatoni Ebmentö Egyesület
2.1 A szolgältatö szökhelye: 8248 Veszpr6mffsz, Fö u. 27 .
3. / Engedelyezett szolgältatäsi tev6kenys6g megnevezÖse: ällatmenhely
4. I Az en ged6ly szäma. VE-098/HAT/00090-3/20 1 5
5.1 Az engedölyezett szolgältatäs nyüjtäsära szolgälö telephely: 8230 Balatonfüred, 087 hrsz
6.1 Az engedöly idöbeni hatälya: hatärozatlan
7 .l A nyilväntartäsba v6tel szäm a: Atrlll lzOls.


Download
A kettős könyvvitelt vezető 2013
Jahresabschluss+2013+H.pdf
Adobe Acrobat Dokument 114.0 KB

Download
2014.08.29
Protokoll HU 29.08.2014 in Deutsch-Ungar
Adobe Acrobat Dokument 359.8 KB

Download
2014. Majus
Protokoll+HU+2014.pdf
Adobe Acrobat Dokument 280.5 KB

Download
Bericht zum Jahresabschluss 2013-2014
Jahresbericht 2013 - 2014.pdf
Adobe Acrobat Dokument 178.6 KB